Access fortsättningskurs

2 dagar / 7 800 kr
Kursdatum och bokning

Kursmål

Att kunna använda Access mer avancerade funktioner såsom makron, startformulär och tilläggsfrågor.

 

Målgrupp

Du som redan kan grunderna i Access och vill lära sig mer avancerade funktioner. Som vill till nästa nivå.
 

Förkunskaper

Motsvarande Access grundkurs.

Kursens innehåll

Dag 1

 

Repetition

Tabeller
Frågor
Filter
Formulär
Rapporter

 
Databasdesign

Definiera krav
Datamodellering
Normalisering
Referensintegritet
Skydda databas med lösenord

 
Avancerade frågor

Redigeringsfrågor
Korsfrågor
Parameterfrågor

 
Importera, exportera och länka data

Importera/exportera data
Länka tabeller

Dag 2

 

Makro

Skapa makro
Redigera makro
Villkor i makro
Köra makro
Makrogrupp

 
Avancerad formulärhantering

Beräknade kontroller
List och kombinationsrutor
Kryssrutor och alternativknappar
Kommandoknappar
Flikar

 
Praktiska tillämpningar

Menyformulär
Startdialogrutan
Skapa MDE-fil
Komprimera och reparera en databas