Acess grundkurs

2 dagar / 7 800 kr
Kursdatum och bokning

Kursmål

Att bli bekant med de olika byggstenarna i Access – tabeller, frågor, formulär och rapporter.

 

Målgrupp

Du som vill lära sig grunderna i Access. Kursen är också lämplig för dig som gick en kurs för många år sedan och behöver fräscha upp dina kunskaper.
 

Förkunskaper

Motsvarande Windows grundkurs.

Kursens innehåll

Dag 1

 

Introduktion till Access

Starta programmet
Avsluta programmet
Programfönstret
Objekttyper
Inställningar
Hjälpfunktionen

 
Tabeller

Strukturera tabeller
Skapa tabell
Databladet
Redigera data
Formatera databladet

 
Tabelldesign

Designvyn
Definiera fält
Fältegenskaper

 
Hantera tabeller

Importera och exportera data
Kopiera tabeller
Skriva ut tabell
Relaterade tabeller
Uppslagsguiden

Dag 2

 

Filter och frågor

Filter
Frågor
Frågevillkor
Sortera poster
Beräkningar
Relatera tabeller i frågefönstret
Parameterfrågor

 
Formulär

Skapa formulär
Arbeta i formulär
Formulärdesign

 
Rapporter

Skapa rapporter
Skapa etiketter
Rapportdesign
Skriva ut rapport