Allmänna villkor

Gäller för Ambit Training - en del av Ambit AB

Av- och ombokning
av schemalagda kurser

En bokning är bindande så snart vi tagit emot den och skickat en bokningsbekräftelse.
 
Vid av- eller ombokning fram till fyra veckor före kursstart debiteras ingen kursavgift.
Vid av- eller ombokning 2-4 veckor före kursstart debiteras 50 % av kursavgiften.
Vid av- eller ombokning senare än två veckor före kursstart debiteras 100 % av kursavgiften.
 
Överlåtelse av kursplats kan ske till annan från samma organisation som ursprunglig deltagare.
 
Av övriga kurser
Annan utbildning är utbildning för en specifik organisation som genomförs ute hos kund, på internat eller i Ambits lokaler. Bokningen är bindande så snart vi tagit emot en bokning och skickat en bokningsbekräftelse.
 
Vid av- eller ombokning fram till fyra veckor före kursstart debiteras endast eventuellt upplupna kostnader. Inga övriga avgifter.
Vid av- eller ombokning 2-4 veckor före kursstart debiteras 50 % av kursavgiften.
Vid av- eller ombokning senare än två veckor före kursstart debiteras 100 % av kursavgiften.
 
Av certifieringstillfälle
Certifieringar är i undantagsfall av- eller ombokningsbara. I det fall av- eller ombokning kan ske ska detta göras minst en vecka före utsatt certifieringstillfälle. Kontakta Ambit för mer information.

Fakturering och betalning

Fakturering
Fakturering sker vid kursbokning eller enligt överenskommen faktureringsplan.
 
Betalning
Betalningsvillkor är 30 dagar netto. Kursavgiften skall vara betald före kursstart.
 
Priser
Samtliga priser anges exklusive moms.
 

Nöjd kundgaranti

I det fall du missnöjd med den kurs du gått vill Ambit ha besked om detta snarast efter genomförd kurs. Ambit kommer att gå igenom vad som hänt och kommer erbjuda en ny kurs vid annat kurstillfälle.
 

Ansvarsbegränsningar

Om Ambit ställer in en utbildning, före kursstart, kommer deltagaren få erlagd kursavgift i retur.
Om Ambit måste avbryta en startad utbildning, kommer deltagaren erbjudas kursplats på nästa kurs alternativt få återbetald avgift i relation till avverkade kursdagar.