Personlig effektivitet

 

54 produktchefer, globalt placerade, befann sig i en extrem arbetssituation. Man behövde adressera någon form av aktivitet för att hantera läget.

Läs mer

Apputveckling

 

Försäkringsbolaget sökte efter en lösning som skulle underlätta för skadereglerare att i fält, på ett enkelt sätt, registrera ärenden. Vi blev kontaktade.

Läs mer

Excel

 

Delar av organisationen låg efter kunskapsmässigt i Excel relativt sina arbetsuppgifter. Det var samtidigt problematiskt att skicka medarbetare på flera dagars utbildning.

Läs mer

Policy i Outlook och utbildning

 

Industriföretaget hade nåtts av information i medarbetarenkäter, och via deras företagshälsovård, att stressnivåer var höga i organisationen. En orsak härleddes till mejlhantering och begränsade kunskaper i deras mejlklient Microsoft Outlook.

Läs mer

Kommunikation och ledarskap

 

Läkemedelsbolaget hade linjechefer som mötte medarbetare i diverse situationer. Dessa chefer hade inte personalansvar men hamnade i situationer som inte alltid var självklara att hantera. Man saknade kompetens vilket upplevdes som jobbigt och frustrerande.

Läs mer

Policy i Notes och utbildning

 

Efter många års samarbete fick vi information om att vår kunds medarbetare upplevde en aldrig sinande förväntan om att var ”online”. När vi lyssnade in organisationen ytterligare så fanns det fler problemställningar att ta tag i.

Läs mer

Office 365

 

En kommun, vars organisation består av både tjänstemän och politiker, skulle få en positiv känsla och upplevelse inför övergången till Office 365.

Läs mer

Mallar i Powerpoint

 

Industriföretaget hade haft utvecklare inne för att ta fram mallar i Powerpoint. Lösningen nådde inte upp till bolagets krav och vi blev kontaktade.

Läs mer

Personlig effektivitet

 

54 produktchefer, globalt placerade, befann sig i en extrem arbetssituation. Man behövde adressera någon form av aktivitet för att hantera läget.

Läs mer

Apputveckling

 

Försäkringsbolaget sökte efter en lösning som skulle underlätta för skadereglerare att i fält, på ett enkelt sätt, registrera ärenden. Vi blev kontaktade.

Läs mer

Excel

 

Delar av organisationen låg efter kunskapsmässigt i Excel relativt sina arbetsuppgifter. Det var samtidigt problematiskt att skicka medarbetare på flera dagars utbildning.

Läs mer

Policy i Outlook och utbildning

 

Industriföretaget hade nåtts av information i medarbetarenkäter, och via deras företagshälsovård, att stressnivåer var höga i organisationen. En orsak härleddes till mejlhantering och begränsade kunskaper i deras mejlklient Microsoft Outlook.

Läs mer

Kommunikation och ledarskap

 

Läkemedelsbolaget hade linjechefer som mötte medarbetare i diverse situationer. Dessa chefer hade inte personalansvar men hamnade i situationer som inte alltid var självklara att hantera. Man saknade kompetens vilket upplevdes som jobbigt och frustrerande.

Läs mer

Policy i Notes och utbildning

 

Efter många års samarbete fick vi information om att vår kunds medarbetare upplevde en aldrig sinande förväntan om att var ”online”. När vi lyssnade in organisationen ytterligare så fanns det fler problemställningar att ta tag i.

Läs mer

Office 365

 

En kommun, vars organisation består av både tjänstemän och politiker, skulle få en positiv känsla och upplevelse inför övergången till Office 365.

Läs mer

Mallar i Powerpoint

 

Industriföretaget hade haft utvecklare inne för att ta fram mallar i Powerpoint. Lösningen nådde inte upp till bolagets krav och vi blev kontaktade.

Läs mer

Personlig effektivitet

Uppdrag

54 produktchefer på telekombolaget hade en extrem arbetssituation. Man behövde adressera någon form av aktivitet för att hantera läget.

Portfolio

Genomförande

Samtliga produktchefer kom till Sverige och vi levererade under ett antal hektiska veckor vår kurs i Personlig effektivitet.

Kurser

Resultat

Deltagarna fick en struktur, ett mindset och ett effektivt arbetssätt att applicera på sin vardag. Det blev en fantastisk aktivitet med mycket positiv feedback.

Jag vill veta mer

Personlig effektivitet

Uppdrag

54 produktchefer på telekombolaget hade en extrem arbetssituation. Man behövde adressera någon form av aktivitet för att hantera läget.

Portfolio

Genomförande

Samtliga produktchefer kom till Sverige och vi levererade under ett antal hektiska veckor vår kurs i Personlig effektivitet.

Kurser

Resultat

Deltagarna fick en struktur, ett mindset och ett effektivt arbetssätt att applicera på sin vardag. Det blev en fantastisk aktivitet med mycket positiv feedback.

Jag vill veta mer

Apputveckling

Uppdrag

Försäkringsbolaget sökte efter en lösning som skulle underlätta för skadereglerare att i fält, på ett enkelt sätt, registrera ärenden. Vi blev kontaktade.

Portfolio

Genomförande

Vi tog fram en app för iPad som man på ett enkelt sätt kan logga data i. Informationen laddas upp i databaser och registreras enligt uppsatt rutin.

Kontakta oss

Resultat

Ökad effektivitet, minskat antal felkällor och ökad kvalitet i ärendehanteringen. dddddddddddddddddddddd

Jag vill veta mer

Apputveckling

Uppdrag

Försäkringsbolaget sökte efter en lösning som skulle underlätta för skadereglerare att i fält, på ett enkelt sätt, registrera ärenden. Vi blev kontaktade.

Portfolio

Genomförande

Vi tog fram en app för iPad som man på ett enkelt sätt kan logga data i. Informationen laddas upp i databaser och registreras enligt uppsatt rutin.

Kontakta oss

Resultat

Ökad effektivitet, minskat antal felkällor och ökad kvalitet i ärendehanteringen. dddddddddddddddddddddd

Jag vill veta mer

Excel

Uppdrag

Delar av organisationen låg efter kunskapsmässigt i Excel relativt sina arbetsuppgifter. Det var samtidigt problematiskt att skicka medarbetare på flera dagars utbildning. 

Portfolio

Genomförande

Vi genomförde utbildningar på plats i organisationen. Vi skapade för- och eftermiddagsgrupper. Dessutom gick man bara ett utbildningspass i veckan men under flera veckor.

Kurser

Resultat

Uppdelade grupper och utbildning på plats gjorde att produktionen inte behövde gå ner. Det pedagogiska värdet blev stort då det fanns utrymme för rejält med träning mellan respektive utbildningstillfälle.

Jag vill veta mer

Excel

Uppdrag

Delar av organisationen låg efter kunskapsmässigt i Excel relativt sina arbetsuppgifter. Det var samtidigt problematiskt att skicka medarbetare på flera dagars utbildning. 

Portfolio

Genomförande

Vi genomförde utbildningar på plats i organisationen. Vi skapade för- och eftermiddagsgrupper. Dessutom gick man bara ett utbildningspass i veckan men under flera veckor.

Kurser

Resultat

Uppdelade grupper och utbildning på plats gjorde att produktionen inte behövde gå ner. Det pedagogiska värdet blev stort då det fanns utrymme för rejält med träning mellan respektive utbildningstillfälle.

Jag vill veta mer

Policy i Outlook och utbildning

Uppdrag

Industriföretaget hade nåtts av information i medarbetarenkäter, och via deras företagshälsovård, att stressnivåer var höga i organisationen. En orsak härleddes till mejlhantering och begränsade kunskaper i deras mejlklient Microsoft Outlook.

Portfolio

Genomförande

Vi tog inledningsvis fram en Outlook Policy som baserades på best practice, våra erfarenheter och medarbetarnas önskemål. Policyn förankrades i ledningsgruppen och som sedan implementerades ute i bolagen genom en utbildningsinsats i Outlook vilken höjde kompetensen avsevärt .

Kurser

Resultat

Vi mätte insatsen före och efter initierade aktiviteter. Resultaten var anmärkningsvärda. Bland annat noterades minskade stresspåslag av företagshälsovård samt minskad arbetstid i Outlook med i snitt 2 timmar per medarbetare och vecka. dddddddddddddddddddddd#403b15

Jag vill veta mer

Policy i Outlook och utbildning

Uppdrag

Industriföretaget hade nåtts av information i medarbetarenkäter, och via deras företagshälsovård, att stressnivåer var höga i organisationen. En orsak härleddes till mejlhantering och begränsade kunskaper i deras mejlklient Microsoft Outlook. 

ddddddddddd#2a128c

Portfolio

Genomförande

Vi tog inledningsvis fram en Outlook Policy som baserades på best practice, våra erfarenheter och medarbetarnas önskemål. Policyn förankrades i ledningsgruppen och som sedan implementerades ute i bolagen genom en utbildningsinsats i Outlook vilken höjde kompetensen avsevärt .

Kurser

Resultat

Vi mätte insatsen före och efter initierade aktiviteter. Resultaten var anmärkningsvärda. Bland annat noterades minskade stresspåslag av företagshälsovård samt minskad arbetstid i Outlook med i snitt 2 timmar per medarbetare och vecka. dddddddddddddddddddddd#403b15

Jag vill veta mer

Kommunikation och ledarskap

Uppdrag

Läkemedelsbolaget hade linjechefer som mötte medarbetare i diverse situationer. Dessa chefer hade inte personalansvar men hamnade i situationer som inte alltid var självklara att hantera. Man saknade kompetens vilket upplevdes som jobbigt och frustrerande.

Portfolio

Genomförande

Vi tog fram en utbildning där vi under tre dagar utbildade linjecheferna i hur man leder och coachar personal när du inte har ett uttalat personalansvar. ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd #140066#140066

Kurser

Resultat

En stor upplevd trygghet hos deltagarna. Minskade konflikter och ett helt annat klimat i produktionen. dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd

Jag vill veta mer

Kommunikation och ledarskap

Uppdrag

Läkemedelsbolaget hade linjechefer som mötte medarbetare i diverse situationer. Dessa chefer hade inte personalansvar men hamnade i situationer som inte alltid var självklara att hantera. Man saknade kompetens vilket upplevdes som jobbigt och frustrerande.

Portfolio

Genomförande

Vi tog fram en utbildning där vi under tre dagar utbildade linjecheferna i hur man leder och coachar personal när du inte har ett uttalat personalansvar. ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd #140066#140066

Kurser

Resultat

En stor upplevd trygghet hos deltagarna. Minskade konflikter och ett helt annat klimat i produktionen. dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd

Jag vill veta mer

Policy i Notes och utbildning

Uppdrag

Efter många års samarbete fick vi information om att vår kunds medarbetare upplevde en aldrig sinande förväntan om att var ”online”. När vi lyssnade in organisationen ytterligare så fanns det fler problemställningar att ta tag i.                                               

fffffffffffff ddddddddddddddddddddddddd

Portfolio

Genomförande

Ledningen i bolaget fick ta fram nya riktlinjer för hur man skulle arbeta med, i detta fallet mejl och kalendern i Lotus Notes. När man förväntades svara på mejl, hur mötesbokning skulle ske etc etc. Vi tog tillsammans med bolaget fram en policy samt utbildning för 181 personer på huvudkontoret för att implementera densamma.

Kurser

Resultat

En helt annan förståelse från chefer. Ett lugn bland medarbetare. En märkbart positiv upplevelse för deltagarna.                                                                                   ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd

Jag vill veta mer

Policy i Notes och utbildning

Uppdrag

Efter många års samarbete fick vi information om att vår kunds medarbetare upplevde en aldrig sinande förväntan om att var ”online”. När vi lyssnade in organisationen ytterligare så fanns det fler upplevda problemställningar att ta tag i.                                                                                     fffffffffffff ddddddddddddddddddddddddd

Portfolio

Genomförande

Ledningen i bolaget fick ta fram nya riktlinjer för hur man skulle arbeta med, i detta fallet mejl och kalendern i Lotus Notes. När man förväntades svara på mejl, hur mötesbokning skulle ske etc etc. Vi tog tillsammans med bolaget fram en policy samt utbildning för 181 personer på huvudkontoret för att implementera densamma.

Kurser

Resultat

Vi utbildade 181 medarbetare på huvudkontoret. Det gav en helt annan förståelse från chefer. Ett lugn bland medarbetare. En märkbart positiv upplevelse för deltagarna. ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd

Jag vill veta mer

Office 365

Uppdrag

En kommun, vars organisation består av både tjänstemän politiker, skulle få en positiv känsla och upplevelse inför övergången till Office 365. ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd

Portfolio

Genomförande

Vi tog fram inspirationsseminarier som skiljde sig något åt beroende på målgrupp. Under 2-3 timmar per seminarium gick vi igenom möjligheter och nyheter med Office 365 samt rekommenderade arbetssätt i den specifika organisationen.

Kurser

Resultat

Deltagarna fick snabbt en uppfattning om vad som komma skulle när väl migreringen skulle genomföras samt kunskap om de möjligheter som fanns och hur man kunde använda sig av dessa i sitt dagliga arbete. dddddddd

Jag vill veta mer

Office 365

Uppdrag

En kommun, vars organisation består av både tjänstemän politiker, skulle få en positiv känsla och upplevelse inför övergången till Office 365. ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd

Portfolio

Genomförande

Vi tog fram inspirationsseminarier som skiljde sig något åt beroende på målgrupp. Under 2-3 timmar per seminarium gick vi igenom möjligheter och nyheter med Office 365 samt rekommenderade arbetssätt i den specifika organisationen.

Kurser

Resultat

Deltagarna fick snabbt en uppfattning om vad som komma skulle när väl migreringen skulle genomföras samt kunskap om de möjligheter som fanns och hur man kunde använda sig av dessa i sitt dagliga arbete. dddddddd

Jag vill veta mer

Mallar i Powerpoint

Uppdrag

Industriföretaget, med global verksamhet, hade haft utvecklare inne för att ta fram mallar i Powerpoint. Lösningen nådde inte upp till bolagets krav och vi blev kontaktade.Inledddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd

 

Portfolio

Genomförande

Vi arbetade upp den befintliga mallen för Powerpoint så att den kunde användas i produktion. Parallellt arbetade vi med att ta fram det som skulle bli det slutgiltiga resultatet. Vi byggde om Powerpoint och skapade ett för företaget unikt mallsystem med anpassad funktionalitet kopplat till bolagets grafiska profil.

Kontakta oss

Resultat

En fullt ut fungerande mall med massor av funktionalitet anpassad till organisationens högt ställda krav.ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd

 

Jag vill veta mer

Mallar i Powerpoint

Uppdrag

Industriföretaget, med global verksamhet, hade haft utvecklare inne för att ta fram mallar i Powerpoint. Lösningen nådde inte upp till bolagets krav och vi blev kontaktade.Inledddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd

 

Portfolio

Genomförande

Vi arbetade upp den befintliga mallen för Powerpoint så att den kunde användas i produktion. Parallellt arbetade vi med att ta fram det som skulle bli det slutgiltiga resultatet. Vi byggde om Powerpoint och skapade ett för företaget unikt mallsystem med anpassad funktionalitet kopplat till bolagets grafiska profil.

Kontakta oss

Resultat

En fullt ut fungerande mall med massor av funktionalitet anpassad till organisationens högt ställda krav.ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd

 

Jag vill veta mer