Dokumenthantering

1 dagar / 4 800 kr
Kursdatum och bokning

Kursmål

Att få insikt i effektiv dokumenthantering.

 

Målgrupp

Du som vill lära dig grundläggande dokumenthantering.

 

Förkunskaper

Motsvarande Windows grundkurs.

Kursens innehåll

Dag 1

 

PDF
Blanketter och mallar
Dokumentarkivsystem
Namngivning
Trycksaker
Läsbarhet
Bifoga filer kontra länka till dokumentplats
Säkerhet/flera användare

Versionshantering