Effektiva möten

1 dag / 7 800 kr Kursdatum och bokningBeställ information

Om kursen

Effektiva möten med bra struktur sparar mycket tid, är väldigt effektiva och produktiva samt säkerställer att organisationer undviker besvärliga missförstånd. Genom möten kan vi också skapa unika resultat – bara möjliga genom effektivt samarbete med andra. Vi vet också att dåligt genomförda möten kan resultera i motsatsen.

 

Mötet är ett kraftfullt verktyg som rätt använt minimerar risker och istället skapar förutsättningar för ett stort bidrag till utvecklingen av en verksamhet. 

 

Denna utbildning tar upp de rent praktiska förutsättningarna för lyckade möten, men också hur varje individs attityd och beteende avgör mötets värde. Resultatet av utbildningen är direkt applicerbart på din verksamhet och skapar värde från dag ett!

 

Kursmål

Efter avslutad kurs kommer du att:

Ha lärt dig planera och genomföra effektiva möten.
Ha ökad förståelse för hur ditt och andras beteende påverkar mötets resultat.
Ha fått kunskaper om hur du som mötesdeltagare kan bidra till effektiva möten.

 

Målgrupp

Personer som deltar i möten eller leder möten.

 

Förberedelser

Ta gärna med dig exempel på kallelser, agendor, mötesprotokoll och andra handlingar du eller din organisation använder före, under och efter möten.

Kursens innehåll

Dag 1

 

Olika typer av möten.
Grundläggande principer för kommunikation.
Att bygga förtroende.
Att komma till beslut – att följa upp.
Mötesrummet och hjälpmedel.
Vad händer under stress och anspänning?
Att förstå olikheter i beteende.
Konfliktsituationer och hur de kan lösas.

Metoder för utvärdering.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

  • 10 % rabatt på alla öppna kurser
  • förtur kurssläpp
  • inbjudan seminarier
  • speciella erbjudanden
Anmälan nyhetsbrev