Excel fortsättningskurs

2 dagar / 7 800 kr
Kursdatum och bokningBeställ information

Kursmål

Excel är ett avancerat kalkylprogram. Fokus i vår fortsättningskurs ligger på de mer avancerade funktionerna i Excel. Funktioner som verkligen kan underlätta i ditt arbete såsom pivottabeller, konsekvensanalyser, makron och mallar.

 

Målgrupp

Kursen är till för dig som redan kan grunderna i Excel och nu vill till nästa nivå. Under två dagar går du en professionell utbildning genomförd av en rutinerad kursledare i ett mycket kompetent verktyg.
 

Förkunskaper

Motsvarande Excel grundkurs.

Kursens innehåll

Dag 1

Diagram och bilder
Skapa diagram
Redigera diagram
Ändra diagramunderlag
Formatera diagram
Infoga bilder
Infoga figurer
 
Mallar
Skapa och använda mallar
Skydda blad och arbetsbok
Standardmallar
Formatmallar
Dokumentteman
Diagrammallar
 
Format
Formatera tal
Radera format
Anpassat format
Felmeddelanden
Villkorsstyrd formatering
Klistra in special
 
Funktioner
Infoga funktion
Namnge celler
Finansiella funktioner
Datum- och tidfunktioner
Textfunktioner
Sökfunktioner
Databasfunktioner
Matematiska funktioner
 
Länka, importera och konsolidera
Länka
Importera data från andra program
Konsolidera
 

Dag 2

Pivottabeller
Skapa pivottabell
Redigera källdata
Formatera pivottabell
Anpassa pivottabell
Göra beräkningar i pivottabell
Skapa pivotdiagram från pivottabell
 
Makron
Vad är ett makro
Spara en arbetsbok med makron
Spela in makro
Köra makro
Ta bort makro
Koppla makro
Makrosäkerhet
 
Formulär
Infoga kontroller
Redigera kontroller
Formatera kontroller
 
Konsekvensanalyser
Scenariohanteraren
Datatabeller
Målsökning
Problemlösaren
 
Granska och samarbeta
Visa formler
Formelgranskning
Felmeddelanden
Dela arbetsböcker

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

  • 10 % rabatt på alla öppna kurser
  • förtur kurssläpp
  • inbjudan seminarier
  • speciella erbjudanden