IT-datasäkerhet - grunder

1 dag / 4 800 kr
Kursdatum och bokning

Kursmål

Att få kännedom om grundläggande datasäkerhet.

 

Målgrupp

De som vill lära sig grundläggande datasäkerhet.

 

Förkunskaper

Inga.

Kursens innehåll

Dag 1

 

Inloggning
Behörighet
Virus
Trojaner
Säker inloggning
VPN
PUL
GDPR
Backup
Spara på servern
Brandväggar
E-post
Internet
Mobil utrustning
Incidenthantering