ITIL®4 Foundation

3 dagar / 17 800 kr
Kursdatum och bokningBeställ information

Om kursen

ITIL® är ett ramverk för tjänstehantering som blivit en global de facto-standard. I och med den uppdaterade versionen ITIL®4, som lanserades under februari 2019, har ITIL® vidareutvecklat tjänstehanteringen ytterligare. ITIL®4 Foundation baseras på ITIL 2011 (v3) och har utvecklats för att hantera den snabba digitala transformationen som organisationer står inför idag. ITIL®4 Foundation är först ut. Övriga uppdaterade kurser och certifieringar släpps hösten 2019.

 

Kursen ger deltagarna en praktisk förståelse i de nyckelbegrepp, principer och processer som leder till framgångsrik tjänsteleverans inom IT. Kursen förbereder även deltagarna för att skriva och erhålla ITIL®4 Foundation Certificate. Kursen baseras på ITIL ”best practice” synsätt på tjänsteleveransen och hur den sker i samarbete med olika intressenter.

 

Kursmål

Att deltagarna får en förståelse för hur en integrerad och strukturerad tjänstekleverans, baserad på ITIL ”best practice” riktlinjer, kan anpassas och införas i den egna organisationen. Kursen ger beprövade praktiska riktlinjer i hur man framgångsrikt introducerar en integrerad struktur och samverkande processer, baserad på ITIL riktlinjer för värdekedjan. Kursen förbereder även deltagarna för att kunna erhålla ITIL®4 Foundation Certificate in IT Service Management.

 

Målgrupp

Kursen är lämplig för dig som levererar IT-tjänster eller för dig som tar emot IT-tjänster som kund.
Kursen riktar sig till dig som behöver kunskap och förståelse inom IT Service Management.
Ditt behov kan komma utifrån att du arbetar på IT-sidan och på något sätt är involverad i utveckling, produktion, leverans eller support av IT-tjänster.
Ditt behov kan även komma utgå från att är mottagare av och utnyttjar IT-tjänster, och/eller att du köper och ställer krav på IT-tjänster, t ex i roller som linjechef eller förvaltningsledare på verksamhetssidan.

 

Pedagogiskt upplägg

Kursen är uppbyggd runt föreläsning och grupparbete och följer kursplanen för ITIL®4. Det finns en särskild fokus lagd på att utveckla den bakomliggande tjänstekulturen inom IT-organisationen.

 

Möjlighet till certifiering efter genomförd kurs

I slutet av kursen finns det en möjlighet att skriva ett test för att erhålla ITIL®4 Foundation certifikatet in IT Service Management. Detta certifikat är en förutsättning för alla andra ITIL-baserade certifikat. Testet bokas hos Ambit en vecka före kursstart och faktureras separat. Testet är en timme med stängd bok och består av 40 flervalsfrågor. För att få godkänt krävs mer än 65 % rätt på frågorna. (26 av 40). Certifieringen kostar 2 500+moms.

 

Dokumentation

Innehållsrik kursdokumentation tillhandahålls.

Kursens innehåll

Deltagarna kan förvänta sig att få kunskap och förståelse i följande efter att framgångsrikt ha slutfört utbildningen och certifieringen (direkt taget ur den officiella studieplanen):

 

Service management koncept (Förståelse)
Syftet med denna del är att hjälpa deltagarna att förstå de viktigaste begreppen inom service-management, inklusive de viktiga definitionerna av:

 • Service, Utility, Warranty, Customer, User, Service management, Sponsor
 • Beskriva begreppen värde:

 • Cost, Value, Organization, Outcome, Output, Risk, Utility, Warranty
 • Beskriva begrepp av service relationer:

 • Service offering, Service relationship management, Service provision, Service consumption
 •  

  Guiding principles (Förståelse)
  Syftet med denna del är att hjälpa deltagaren att förstå hur ITIL vägledande principer kan hjälpa en organisation anta och anpassa Service Management.

 • Focus on value
 • Start where you are
 • Progress iteratively with feedback
 • Collaborate and promote visibility
 • Think and work holistically
 • Keep it simple and practical
 • Optimize and automate
 •  

  4 Dimensions of service management (Medvetenhet)
  Syftet med denna del är att hjälpa eleven att förstå de fyra dimensionerna av Service Management.

 • Organizations and people
 • Information and technology
 • Partners and suppliers
 • Value streams and processes
 •  

  Service Value System (Förståelse)
  Syftet med denna del är att hjälpa eleven att förstå syftet och komponenterna i ITIL service Value system

   

  Service Value Chain (Medvetenhet)
  Syftet med denna del är att hjälpa eleven förstå aktiviteterna i värdekedjan, och hur de samverkar; hur detta stöder värdeströmmar och beskriva in- och utgångar samt syfte och värde för varje aktivitet i kedjan.

 • Plan
 • Improve
 • Engage
 • Design & transition
 • Obtain/build
 • Deliver & support
 •  

  ITIL management minor practices (Medvetenhet)
  Syftet med denna del är att hjälpa deltagarna att gå igenom syfte och nyckeltermer på 18 ITIL processer (practices).

   

  ITIL management major practices (Förståelse)
  Syftet med denna del är att hjälpa deltagarna förstår 7 ITIL processer; att förklara dessa i detalj, inklusive hur de passar in i värdekedjan.

 • Continual improvement, including the continual improvement model
 • Change control
 • Incident management
 • Problem management
 • Service request management
 • Service desk
 • Service level management

 • Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

  • 10 % rabatt på alla öppna kurser
  • förtur kurssläpp
  • inbjudan seminarier
  • speciella erbjudanden