Lotus Notes grundkurs

1 dag / 4 800 kr
Kursdatum och bokning

Kursmål

Att lära sig grunderna i Lotus Notes så att man kan hantera mejl, kalendern och kontakter.

 

Målgrupp

De som arbetar i mejlklienten Lotus Notes och vill lära sig grunderna.
 

Förkunskaper

Motsvarande Windows grundkurs.

Kursens innehåll

Dag 1

 
Börja arbeta med Notes

Starta Lotus Notes
Skärmbilden
Bekanta dig med Lotus Notes
Fältet med fönsterknappar
Notes och Internet
Avsluta Lotus Notes

 
Databaser

Databaser
Databasfönstrets delar
Skapa dokument
Dokumentbehandling
Diskussionsdatabaser
Åtgärder

 
Sökning

Indexering
Fritextsökning

 
Informationsdelning

Kopiera och klistra in
Infoga information som skapats
Bifoga filer
Länkar

Dag 1 (fortsättning)

 

E-post

E-post
Skicka och hantera brev
Mappar
Bifoga information
Förhandsgranska
Sända brev utanför postdatabasen

 
Adressböckerna

Adressböckerna

 
Kalendern

Vyer
Anpassa kalendern
Boka möte

 
Notes som Webbläsare

Notes som webbläsare