Organizational Behaviour Management

2 dagar / 14 800 kr Kursdatum och bokningBeställ information

Om kursen

I samarbete med Psykologhuset levererar vi en av marknadens mest effektiva och inspirerande ledarskapskurser. Kursen fokuserar på ledarens eget beteende för att skapa förändring mot uppsatta mål.

 

Kursen grundar sig i OBM (Organizational Behaviour Management) och vi hjälper dig lyfta blicken från hur du är till att fokusera på vad du gör. Det gör kursen konkret och att den skapar värden på riktigt!

 

Målgrupp

Oavsett om du är ganska ny i din ledarroll eller om du är erfaren ger vi dig ovärderliga verktyg som är hands-on och som du kan tillämpa direkt i din vardag. Kursen bidrar även för dig som i ditt ledarskap, oavsett erfarenhet, ställs inför nya utmaningar.

 

Deltagare på denna kurs kommer från olika branscher och representerar olika roller. Gemensamt för våra deltagare är dock att man vill utveckla sitt ledarskap, få professionell kunskap om ledarskap enligt OBM samt att man tycker det är viktigt att ha kunskap om sitt eget beteende för att skapa förändring mot uppsatta mål.

 

Förkunskaper

Det krävs inga förkunskaper för att du ska känna att detta är två viktiga dagar! Men för att du ska tillgodogöra dig kursen fullt ut och kunna tillämpa dina kunskaper i ett nästa steg bör du ha en roll där du förväntas leda andra.

Kursens innehåll

Dag 1

 

 • Vad är beteendeanalytiskt ledarskap och hur kan det användas för att utvecklas som ledare? Genomgång av grunderna i OBM.
 • Övning i att kunna observera och analysera beteende och beteendeanalytisk problem- och målformulering.
 • Ledarbeteenden som främjar god psykosocial arbetsmiljö samt ledarens möjlighet att förebygga arbetsrelaterad ohälsa i organisationen.
 • Att identifiera förstärkande faktorer och hinder. Planering av kartläggning på den egna arbetsplatsen utifrån ett individuellt mål.

Dag 2

 

 • Genomgång av en individuell uppgift utförd mellan kursdagarna.
 • Hur styrs beteendeförändring? Att se över och förändra konsekvenssystemet på en arbetsplats.
 • Kommunikation som förändrar. Föredrag och övningar kring beteenden relaterade till kommunikation.
 • Att skapa motivation genom beteendeinriktat ledarskap.
 • Utvärdering och planering för genomförandet av det individuella förändringsarbetet.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

 • 10 % rabatt på alla öppna kurser
 • förtur kurssläpp
 • inbjudan seminarier
 • speciella erbjudanden
Anmälan nyhetsbrev