OneNote grundkurs

1 dagar / 4 800 kr
Kursdatum och bokning

Kursmål

Efter genomförd kurs kommer du kunna programmet och att använda dig av många av OneNotes finesser.

 

Målgrupp

För dig som har ett behov av att systematisera och strukturera upp din vardag på ett effektivt och smart sätt.
 

Förkunskaper

Motsvarande Windows grundkurs.

Kursens innehåll

Dag 1

 

Skapa anteckningsbok
Skriva text
Sammanfoga textblock
Formatera text och använda formatmallar
Rättstavning och översättning
Punktlistor och numrerade listor
Att göra-lista
Beräkningar
 
Skapa sidor
Lägga till underordnande sidor
Skriva ut en sida
Flytta sida
Olika typer av linjering och färger
Skapa avsnitt
Låsa avsnitt
Lägga till avsnittsgrupp
Hantera Avsnitt
Sammanfoga Avsnitt
 
Rita
Låst ritläge
Konvertera till text
 
Infoga
Infoga tomrum
Tabell
Bilder
Skärmklipp
Bifoga dokument
Utskriftsbild
Scannerutskrift
Ljud
Video
Tidsstämpel
Sidoanteckning

Dag 1 (fortsättning)

 

Använda taggar och flaggor
Flagga anteckningar
Söka efter flaggor (taggar)
Kryssrutor

 
Mallar
Använda en mall
Egna sidmallar
Standardmall
Avsnittsmallar
Anteckningsboksmallar
 
Sök
Hitta det du behöver snabbt
Söka i bilder
Mer information om anteckningar
Sök på författare
 

Dag 1 (fortsättning)

 

Länkar
Wiki-länkar
Länkade anteckningar
Docka OneNote
 
Koppling till andra program
Från OneNote till Outlook
Mötesinformation
Från Outlook till OneNote
OneNote som skrivare
 
Dela
Ändringsmarkeringar
Skapa en ny delad anteckningsbok
Dela en befintlig anteckningsbok
Via e-post
Via webben
Via Mobile
Sluta dela ett avsnitt
Sluta dela en anteckningsbok
Synkronisera och arbeta Off-line