Personlig effektivitet

2 dagar / 14 800 kr Kursdatum och bokningBeställ information

Om kursen

Idag krävs alltmer ett självständigt personligt ledarskap, oavsett befattning. Vi har ofta ett överflöd av E-post, möten och information medan tid för reflektion och planering är en bristvara och vi tenderar arbeta mer reaktivt än proaktivt. Denna utbildning är ett tillfälle att uppgradera dina arbetsvanor och dina verktyg för att bättre kunna möta de krav och möjligheter du ställs inför i vardagen.

 

Kursmål

Att ge kunskap, verktyg och praktisk träning för att vara verkligt effektiv – att skapa bra resultat och samtidigt ha balans mellan olika arbetsuppgifter och roller i livet

 

Målgrupp

Deltagare på denna kurs har haft olika behov och kommit från vitt skilda verkligheter. Vi har haft 54 produktchefer från ett globalt bolag som haft ett behov av att landa. Att få struktur i sitt kaos på en snabbt rörlig marknad. Vi har haft mycket stressade deltagare från en organisation som brottats med olika arbetssätt och synsätt i de länder man haft kommunikation med och som behövt hitta ett lugn i sin vardag. Och vi har haft deltagare som befunnit sig i en ohållbar arbetssituation på ett individuellt plan som kommit på rätt köl igen. Det har visat sig att oavsett bakgrund har deltagarna på denna kurs landat och skapat resultat utöver det vanliga.
 

Förberedelser

Ta gärna med din egen kalender, dina att göra-listor, bärbar dator och andra verktyg du använder för att planera och strukturera din dag och ditt liv.

Kursens innehåll

Dag 1

 
Naturlagar påverkar din effektivitet
Produktion kontra produktionsförmåga
Förutsägbart om mänskligt beteende
Ditt förhållningssätt påverkar resultaten
 
Gärna mer hjärna på jobbet
Hjärnan slutar inte jobba förrän…
Så fungerar ditt arbetsminne
Hur vi kan underlätta i stället för att överbelasta
 
Fyra distinkta principer för effektivitet
Hantera informationsflöden – fåtal insamlingsplatser, inte tappa uppgifter
Klargöra varje uppgift med strategiska nästa steg (SNS) som triggar en aktivitet
Prioritera rätt – genom att parkera i ett system du litar på
Att hålla fokus och få jobbet gjort
 
En tom inbox i Microsoft Outlook
Skapa en effektiv mappstruktur
Skilj på två arbetsprinciper
Smarta inställningar och regler
Få daglig koll på din inbox
Skapa resultat från din kalender
 
Att skapa resultat från utbildningen
Vad tar du med dig?
Vad är ditt personliga nästa steg?
 
Backspegeln
Vad har du upptäckt/lärt dig?
Reflektion och frågestund

Dag 2

 

Fördjupning Microsoft Outlook
Du bygger på ditt personliga system
Överblick och kontroll med Uppgifter
”Go Live!”, vi testkör teori + praktik
 
Viktigt och bråttom
Vad är viktigast för dig, egentligen?
Tid för viktigt, koll på bråttom
Att ta beslut, ställa krav, välja bort
Investera 2% i något som påverkar resterande 98%
 
Kalender och planering – nya resultat framöver
Din baskalender
En metod för veckoplanering
Långsiktig fokus & mål
 
Utan åtaganden inga resultat
Vad är skillnaden på goda idéer och äkta åtaganden/löften?
3 nycklar för resultat
Skapa fungerande arbetsvanor
 
Att skapa resultat från utbildningen
Vad tar du med dig?
Vad är ditt personliga nästa steg?

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

  • 10 % rabatt på alla öppna kurser
  • förtur kurssläpp
  • inbjudan seminarier
  • speciella erbjudanden
Anmälan nyhetsbrev