Powerpoint fortsättningskurs

2 dagar / 7 800 kr
Kursdatum och bokning

Kursmål

tt få bättre kontroll över sina presentationer med bl a teman, animering, bildbakgrunder och mallar.

 

Målgrupp

De som kan grunderna i Powerpoint och vill lära sig mer.
 

Förkunskaper

Motsvarande Powerpoint grundkurs.

Kursens innehåll

Dag 1

 

Teman

Skapa presentation med tema
Välja tema
Redigera tema
Skapa ny temauppsättning

 
Bildbakgrund

Vyn bildbakgrund
Hantera platshållare
Sidfot
Bakgrundsformat
Formatera platshållare
Infoga bilder
Infoga layout
Infoga bildbakgrund
Åhörarkopiebakgrund
Anteckningsbakgrund

 

Mallar

Vad är mallar
Teman
Presentationsmallar
Standardmall

 
Avancerade bildspel

Visa bildspel
Konfigurera bildspel
Övergångar
Animeringar
Avancerad animering
Animeringsfönster
Anpassa effekter
Rörelsebanor

Dag 2

 

Anpassade bildspel

Eget bildspel
Infoga händelseknappar
Hyperlänkar
Händelseinställningar

 
Dela information

Återanvända bilder
Infoga objekt
Dela information med Word
Dela information med Excel
Redigera infogade objekt
Spara som bildobjekt

 
Publicera presentationer

Spara presentation som bildspel
Spara presentation i pdf-format
Förbered för delning
Paketera presentation

 
Engagerande presentationer

Hur känns det att stå inför en grupp?
Vilka är dina åhörare
Förberedelser
Framförandet