Powerpoint grundkurs

2 dagar / 7 800 kr
Kursdatum och bokning

Kursmål

Att lära sig grunderna i PowerPoint. Att kunna skapa en presentation och kombinera text, bilder och SmartArts.

 

Målgrupp

De som vill lära sig grunderna i Powerpoint och skapa professionella presentationer. Kursen är också lämplig för dig som gick en kurs för många år sedan och behöver fräscha upp dina kunskaper.
 

Förkunskaper

Motsvarande Windows grundkurs.

Kursens innehåll

Dag 1

 

Hantera presentationer
Backstage-vyn
Skapa ny presentation
Spara presentation
Stänga presentation
Återskapa presentation
Öppna presentation
Presentationsvyer
Skriva ut presentation
Bilder
Dokumentteman
Bildbakgrund
 
Texter
Skriva text
Redigera text
Ångra kommando
Formatera tecken
Formatera stycke
Hämta format
Ändra format för hela presentationen
Stavningskontroll
Disposition
 
Figurer
Redigera figurer
Hantera flera objekt
Formatera ritade figurer
Text i figur
WordArt-objekt

Dag 2

 

ClipArt och bilder
ClipArt-bilder
Infoga bildobjekt
Redigera bilder
Diagram
Infoga diagram
Ändra diagrammets layout
Formatera diagram
Hämta data till diagram

 
SmartArt

Infoga SmartArt
Redigera SmartArt
Formatera SmartArt
Konvertera till SmartArt

 
Tabeller

Infoga tabell
Formatera tabell
Redigera tabell

 
Bildspel

Visa bildspel
Konfigurera bildspel
Övergångar
Animeringar
Tidsinställningar