Praktisk projektledning - metod

2 dagar / 14 800 kr Kursdatum och bokningBeställ information

Om kursen

Detta är en ”hands-on” kurs i sin tydligaste form. Efter kursen har man mycket med sig och kan gå in i skarpt läge.
 
Kursen bygger på ett mycket aktivt deltagande! Kortare teoretiska genomgångar varvas med övningar där deltagarna i mindre grupper stegvis arbetar med ett exempelprojekt.

 

Kursmål

Efter kursen har deltagarna fått:
En strukturerad modell som stegvis beskriver aktiviteter och dokument i projektets olika faser.
Konkreta verktyg och checklistor som stöd för det praktiska arbetet.
Roller med ansvar och befogenheter i ett projekt.
Förståelse för vad som krävs av de olika rollerna i projektet.

 

Målgrupp

Du som är eller ska bli projektledare och delprojektledare.

Kursens innehåll

Dag 1

 

Projektarbetets grunder
Kriterier för framgångsrika projekt

 
Projektmodeller och metoder
Projektmodell – faser och beslutspunkter
Vattenfallsmetoden och Agila metoder
Dokument och kontrakt

 
Förbered – skapa rätt förutsättningar
Lägg grunden för projektet rätt
Formulera användbara mål

 
Planering – Den viktiga starten
Tydliggör uppdraget
Kartlägg intressenterna
Skapa fungerande tids- och aktivitetsplaner
Resursplanering
Analysera och hantera risker och möjligheter

Kommunikationsplan

Dag 2

 

Genomförande – Aktiv projektstyrning
Att hålla projektet på rätt spår
Aktiv styrning istället för passiv uppföljning
Fokus på leveranser och resultat
Hantera resurser och intressenter

 
Projektavslut
Överlämning
Att avsluta projektet
Utvärdering

 
Projektorganisationen

Roller i projektet – ansvar och befogenheter

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

  • 10 % rabatt på alla öppna kurser
  • förtur kurssläpp
  • inbjudan seminarier
  • speciella erbjudanden
Anmälan nyhetsbrev