Vinnande presentationer

2 dagar / 14 800 kr Kursdatum och bokningBeställ information

Om kursen

Detta är värdefulla dagar för dig oavsett om du är ny i rollen att presentera och föra fram ett budskap eller om du är rutinerad och har lång erfarenhet. Under vår kurs får du tid att reflektera kring hur stor påverkan du har på åhörarna och åhörarna på dig samt få insikter i hur du med praktiska pedagogiska verktyg kan förmedla kraftfulla budskap!

 

Oavsett din erfarenhet får du feedback utifrån din nuvarande nivå vilket är väldigt värdefullt. Kursen har uppskattats av deltagare från många olika branscher och fångar in essensen av både presentationsteknik och retorik på ett väldigt effektivt och professionellt sätt.

 

Kursmål

Att få större säkerhet i rollen som presentatör
Att få förståelse för människors olikheter
Att få praktiska pedagogiska verktyg och modeller

Att få värdefull personlig återkoppling/feedback

 

Målgrupp

Denna kurs vänder sig till dig som vill bli ”bäst i klassen”! Våra deltagare får rejäl träning och levererar resultat utöver det vanliga!
 

Arbetssätt

Vi arbetar mest i gruppmoment där deltagarna deltar aktivt med diskussioner, övningar, reflektioner samt erfarenhetsutbyte. Ett mycket uppskattat arbetssätt. Men huvudrollen har förstås du och du gör flera egna presentationer under dessa dagar där du får ovärderlig återkoppling från gruppen samt från kursledaren.

Kursens innehåll

Dag 1

 

Du som presentatör – du är ditt budskap!

Hur är en bra presentatör?

Naturlagar som gäller alla – alltid

Ditt förhållningssätt påverkar

Hantera nervositet

 

Kroppsspråket – vi säger mer än vi tror!

90% av det du säger kommer från…

Ord – tonfall – kroppsspråk

KÖR-modellen för återkoppling

 

Förberedelser – planerat eller förberedd?

Gärna mer hjärna!

Vad vill du uppnå?

Retorikens 2 400-åriga skatter

Övertygandets konst – argumentation

Pres(en)tationer på stående fot

Hur du underlättar för minnet

 
Åhörarna – går budskapet eller deltagarna hem?
7 nycklar för att skapa ett gynnsamt klimat

Hur du aktiverar deltagarna

Bemöta besvärliga personer

Skapa mervärde för deltagarna

Dag 2

 

Professionella hjälpmedel
Hjälpmedel som hjälper, inte stjälper
Bästa Powerpoint-tipsen och de senaste trenderna!
Fördelar/nackdelar med olika hjälpmedel

 

Inlärningsstilar – skapa budskap för alla typer
Att vara professionell och inspirerande
Visuellt – auditivt – kinestetiskt
Säg det på bästa sätt!
Ankra ditt budskap så att det sätter sig!

 

Denna utbildning i din vardag
Utan åtagande – inget resultat
Nycklar till framgång

Fokus på framtiden

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

  • 10 % rabatt på alla öppna kurser
  • förtur kurssläpp
  • inbjudan seminarier
  • speciella erbjudanden
Anmälan nyhetsbrev