Windows 7 grundkurs

1 dag / 4 800 kr o
Kursdatum och bokning

Kursmål

Att få kunskap om hur Windows fungerar och hur detta operativsystem kan anpassas.

 

Målgrupp

De som vill lära sig grunderna i Windows 7.
 

Förkunskaper

Inga.

Kursens innehåll

Dag 1

 

Introduktion till Windows

Grundläggande om operativsystem
Starta och avsluta Windows
Välja kommandon
Skrivbordet
Komma igång
Hjälpfunktionen

 
Hantera fönster

Start-menyn
Aktivitetsfältet
Aktivitetshanteraren
Arbeta med fönster
Ordna fönster
Växla mellan fönster
Visa skrivbordet

 
Hantera mappar och filer

Utforskaren
Hantera mappar och filer
Bibliotek
Söka efter objekt
Flyttbara lagringsmedia

 
Mappen Tillbehör

Översikt av funktionerna
Internet Explorer
Internet och säkerhet
Introduktion till Internet Explorer Webbsidor
Favoriter
Söka information
Hämta filer

Dag 1 (fortsättning)

 

Anpassa gränssnittet

Kontrollpanelen
Teman
Bildskärmen
Aktivitetsfältet
Start-menyn
Snabblänkslistor
Skrivbordsgadgetar

 
Kringutrustning och program

Kontrollpanelen
Kontroll av användarkonto (UAC)
Enheter och skrivare
Klocka och språk
Lägga till och ta bort program

 
Windows i nätverk

Olika sorters nätverk
Nätverks- och delningscenter
Visa datorer och enheter i nätverk
Dela ut filer och mappar

 
Säkerhet

Datasäkerhet
Åtgärdscenter
Säkerhetskopiering
Tidigare versioner