Windows 8 grundkurs

1 dag / 4 800 kr
Kursdatum och bokning

Kursmål

Att få kunskap om hur Windows fungerar och hur detta operativsystem kan anpassas.

 

Målgrupp

De som vill lära sig grunderna i Windows 8.
 

Förkunskaper

Inga.

Kursens innehåll

Dag 1

 

Introduktion till Windows

Grundläggande om operativsystem
Starta och avsluta Windows 8
Välja kommandon
Startskärmen
Ansluta till nätverk
Hjälpfunktionen

 
Appar

Öppna Appar
Skrivbordet
Appkommandon
Växla mellan Appar
Stänga Appar
Söka Appar
Fästa Appar
Appar på startskärmen

 
Skrivbordet

Visa skrivbordet
Aktivitetsfältet
Arbeta med fönster
Ordna fönster
Ordna fönster sida vid sida
Växla mellan fönster

 
Skrivbordsprogram

Välja kommandon
Tillbehör i Windows
Arbeta i skrivbordsprogram

 
Internet Explorer

Introduktion till Internet Explorer
Webbsidor
Flikar
Favoriter
Söka information
Hämta filer
Inställningar
Internet Explorer på skrivbordet

Dag 1 (fortsättning)

 

Datorinställningar

Anpassa gränssnittet
Lösenord
Allmänna inställningar
Skrivbordet
Installera appar
Enheter och skrivare

 
Mappar och filer

Utforskaren
Hantera mappar och filer
Bibliotek
Söka efter objekt
Flyttbara lagringsmedia

 
E-post, kontakter och kalender

Microsoft-konto
E-post
Kontakter
Kalender
SkyDrive
Dela

 
Foton och musik

Visa foton
Bildspel
Lyssna på musik
Spellistor

 
Säkerhet

Åtgärdscenter
Skydd mot spionprogram och virus
Aktivitetshanteraren
Windows Update