Word fortsättningskurs

2 dagar / 7 800 kr
Kursdatum och bokning

Kursmål

Att lära dig hantera mer avancerade verktyg i Word såsom dokumentmallar, byggblock, kopplade dokument och makron.

 

Målgrupp

För dig som arbetar administrativt och som arbetar mycket i Word.
 

Förkunskaper

Motsvarande Word grundkurs.

Kursens innehåll

Dag 1

 

Effektivisera Word

Autokorrigering
Byggblock
Bokmärken
Söka format och specialtecken

 

Mallar

Vad är mallar
Dokumentteman
Formatmallar
Dokumentmallar
Mallhanteraren

 

Brev och utskick

Koppla dokument
Brev och e-postmeddelanden
Redigera mottagarlista
Urval av poster
Infoga villkorsfält
Kuvert och etiketter

 

Långa dokument

Disposition
Navigeringsfönstret
Flera dokumentfönster
Textflöde
Avsnitt
Utskriftsformat
Sidhuvud och sidfot
Innehållsförteckning
Index
Korsreferenser
Fotnoter och slutkommentarer
Numrerade rubriker
Samlingsdokument

 

Dela information

Granska dokument
Jämföra dokument
Dokumentegenskaper
Skydda dokument
Lösenordsskydda dokument
Förbered dokument för delning

Dag 2

 

Spalter, tabeller och formulär

Spalter
Tabeller
Infoga kalkylblad från Excel
Formulär

 

Figurer och bilder

Figurer
Textrutor
ClipArt
Bilder
Redigera objekt
Hantera flera objekt
Formatera ritade figurer
Formatera bilder
SmartArt-grafik
WordArt-objekt

 

Diagram

Skapa diagram
Ändra diagrammets layout
Formatera diagram
Hämta data till diagram

 

Makron

Spara ett dokument med makron
Spela in makro
Köra makro
Ta bort makro
Koppla makro
Makrosäkerhet