Word grundkurs

2 dagar / 7 800 kr
Kursdatum och bokning

Kursmål

Att kunna skapa dokument med bl a tabbar, tabeller, sidnumrering och sidbrytningar. Hur man redigerar, formaterar, flyttar och kopierar text samt hur bildhantering fungerar i Word.

 

Målgrupp

De som vill lära sig grunderna i Word.
 

Förkunskaper

Motsvarande Windows grundkurs.

Kursens innehåll

Dag 1

 

Hantera dokument

Backstage-vyn
Skapa nytt tomt dokument
Spara dokument
Spara ett dokument
Stänga dokument
Återskapa dokument
Öppna dokument
Dokumentvyer
Förhandsgranska dokument
Skriva ut dokument

 
Redigera text

Flytta insättningspunkten
Markera text
Redigera text
Ångra kommando
Söka och ersätta text
Symboler och specialtecken
Avstava text
Språkkontroll
Autokorrigering

 
Format
Teckenformat
Styckeformat
Punkter och numrering
Kantlinjer och fyllning
Kantlinjer och fyllning via fliken
Kantlinjer och fyllning via dialogrutan
Radera formatering
Hämta format
Formatmallar
Teman
Utskriftsformat

Dag 2

 

Tabbar och tabeller

Tabbar
Infoga tabell
Formatera tabell
Redigera tabell

 
Mallar

Vad är mallar
Använda mallar
Mallar på Office.com
Försättsblad

 
Sidhantering

Sidbrytning
Sidhuvud och sidfot
Sidnummer

 
Bilder

ClipArt-bilder
Infoga bilder
Redigera bilder